Науковий збірник до 45-річчя музею

Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Випуск 3.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини (Ужгород, 26-27 червня 2015 р.) [Текст] /  упоряд. : Г.В. Андял, В.В. Коцан. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 580 с. : іл.

Третій випуск наукового збірника Закарпатського музею народної архітектури та побуту містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини», проведеної в Ужгороді 26-27 червня 2015 р. Конференція була присвячена 45-річчю Закарпатського музею народної архітектури та побуту. На ній було дано науковий аналіз історії створення та перспектив розвитку музеїв, принципів організації та формування фондових колекцій музеїв, проблем музеєфікації археологічних, сакральних та фортифікаційних пам’яток, реставрації та консервації пам’яток культурної, культурно-освітньої роботи музеїв, фольклору як форми збереження та популяризації культурної спадщини, проблем дослідження та оцінки пам’яток традиційної народної культури в сучасних умовах, традиційного народного житла та міської архітектури, традиційного народного та міського одягу, традиційних занять, ремесел та промислів, календарної та родинної обрядовості, світоглядних уявлень та народних знань, релігії та сакрального мистецтва.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *